Daily Archives: 1. марта 2018.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, СПОРТ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЈНМВ 3/2018

  ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                           КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А 21000 НОВИ САД ( Тел/факс 021 472 17 72 * Е-маil: skola@ivololaribar.net Датум: 01.03.2018. Број: 143            
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 3/2018

  ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                           КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А 21000 НОВИ САД ( Тел/факс 021 472 17 72 * Е-маil: skola@ivololaribar.net Датум: 01.03.2018. Број: 142 На основу члана 60. Закона о
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/2018- МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”                           КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А 21000 НОВИ САД ( Тел/факс 021 472 17 72 * Е-маil: skola@ivololaribar.net Датум: 01.03.2018. Број: 138              
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »