Прописи


Pravilnik o protokolu postupanja

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВAЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »