Новчана помоћ


 

ОШ ”ИВО ЛОЛА РИБАР”

НОВИ САД

КРАЉЕВИЋА МАРКА 2а

 

Тел/факс: 021/ 472- 17 72

Е-mail: skola@ivololaribar.net

Датум:08.08.2016.год.

Поштовани родитељи ,

 Обавештавамо Вас да је Градско веће Града Новог Сада, на седници од 29.07.2016.године донело РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  У ИЗНОСУ ОД 6.000,00 ДИНАРА, ПО ДЕТЕТУ, ЗА ДЕЦУ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

Новчана помоћ родитељу, старатељу, односно хранитељу детета се додељује:

– из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ по Закону о социјалној заштити,

– из породице са троје и више деце, која остварује право на дечији додатак по Закону о финансијској подршци породици са децом, и

– са сметњама у развоју.

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, родитељ (старатељ) подноси ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА,  од 8:00 до 13:00 часова.

Уз захтев, родитељ (старатељ)  прилаже и следећу документацију:

  • Потврду основне школе да је дете редован ученик школске 2016/2017 године,
  • Решење о оствареном праву на новчану социјалну помоћ, односно решење о оствареном праву на дечији додатак,
  • За дете са сметњама у развоју мишљење Интересорне комисије, као и потврду изабраног лекара и
  • Фотокопија личне карте родитеља (старатеља)

Потврде и сва остала обавештења ће се издавати у канцеларији административног радника,  сваким радним даном од 8:00ч до 14:00ч.

Центар за социјални рад Града Новог Сада доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту захтев за пренос средстава са решењима о додели новчане помоћи, у складу са наведеним.

 

Секретар школе: Кондић Жељко

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *