Правила понашања наставника


КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА У ШКОЛИ

1. Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља образовно-васпитни рад у школи.
2. Наставник је обавезан да на радно место дође 15 минута пре почетка часа.
3. Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене и да дежурство савесно обавља.
4. Обавеза наставника је да присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних веће, стручних актива и тимова чији је члан.
5. Сваки наставник је обавезан да реализује ваннаставне активности ( допунска и додатна настава ) у складу са Решењем о четрдесет часовној радној недељи.

6. Наставник увек треба да има у виду да је узор и модел понашања за ученике.
7. Изостајање са посла се најави дан раније директору, да би се на време организовала настава.
8. Наставник поштује личност ученика, подржава га, саветује, усмерава.
9. Наставник на час одлази непосредно после звона.
10. Није дозвоњено ученика избацити са часа или напустити исти.
11. На часу искључити мобилни телефон.
12. У школи је строго забрањено пушење.
13. Захтевамо од ученика одржавање чистоће учионица и ходника као и чување школског инвентара.
14. Облачимо се примерено установи у којој радимо. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама,мајицама на бретеле, са великим деколтеима,у припијеној и провидној одећи…
15. Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна. Нисмо у обавези да примимо родитеља који је дошао ван термина за пријем.

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *