Пројекaт „Глумом против насиља“


ПРОЈЕКАТ „ГЛУМОМ ПРОТИВ НАСИЉА“

 

Време реализације: јун 2017. – 31. мај 2018.

 

Школа учествује у пројекту „Глумом против насиља“ који финансира Фондација Темпус у оквиру Ерасмус+ конкурса. Одобрена су средства у износу од 7.820 еура ради одласка четворо запослених на мобилност односно на обуку на курс „Драма у образовању“ у Атини у периоду од 13 – 17. новембра 2017. године. У наставку је кратак приказ пројекта.

 

Похађа се курс „Драма у образовању“ у Грчкој у Атини. Четири наставника школе иде на тренинг. По повратку је планирано организовање две радионице за наставнике наше школе. Окупља се група ученика са којима се обавља драмски рад. Позивају се још три новосадске школе којима се одржава обука како би могли научено да примене у својим школама у раду са ученицима. Коначни производ драмског процеса је представа са темом вршњачког насиља. Планирано је да се добијена представа изводи у школи као и ван ње – гостовање у другим школама као и на манифестацијама од значаја. Финална активност је организовање анкетирања обучених наставника да би се видело да ли су и колико применили научено и да ли су и у коликој мери приметили промене. Драмски рад подразумева коришћење драмских техника у раду са ученицима. Драмске технике нису позоришне технике. Није потребно бити глумац. У драмском раду не користи се готов сценарио већ се користи оно што полазници имају тј. лично искуство. Такође се могу поставити проблематичне ситуације које се крозу различите драмске технике прорађују и сагледавају из различитих углова. Коначан производ је представа која је аутентична и производ је личног искуства учесника. Оно што може да буде задато је тема а у овом случају тема је вршњачко насиље тако да ученици могу кроз овај рад да решавају и своје личне проблеме и недоумице, као и проблеме из свог непосредног окружења а да се не осећају огољено и непријатно јер се све ради кроз драму и глуму. Истовремено, драмске технике се могу уводити и у редовну наставну и тако се доприноси ширењу позитивне климе и неопходним социјалним променама.

 

По завршетку курса учесници ће бити обучени за коришћење драмских техника у образовању ради развоја кључних компетенција као што су интеркултуралне вештине, толеранција, поштовање, самопоуздање.

 

Производ драмских радионица са ученицима ће бити представа са темом насиља чије је извођење предвиђено у школи али и у другим школама. У току трајања пројекта планира се да представа буде изврдена у још три школе и на једној манифестацији од значаја. Предвиђене су три радионице за по десет наставника.

Исходи пројекта су сагледавање проблема насиља из другог угла, увођење нових метода рада за наставнике и кроз нови начин рада утицање на смањење насиља међу ученицима. Такође, развијање компетенција наставника а самим тим и побољшање квалитета рада из чега проистиче и постизање бољих успеха код ученика. Развијање толеранције и прихватања различитости.

 

Координатор пројекта

Ивана Шолар

 

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *