Уџбеници од петог до осмог разреда за школску 2016/17. годину


Школска година: 2016/2017

 

Предмет: ИСТОРИЈА (од 5 до 8 разреда)

 

Напомена: 1.Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред ИСТОРИЈА 5 УЏБЕНИК

а) радна свеска са историјском читанком

Клет

а)Клет

Бранка Берановић

а)Предраг Вајагић

 

 

ИСТОРИЈА УЏБЕНИК

а)радна свеска са историјском читанком

Бигз

 

 

а)Бигз

Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

а) Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

 

 
ИСТОРИЈА 5 УЏБЕНИК

а)радна свеска

Завод за уџбенике

а)Завод за уџбенике

Александра Бркић

а)Александра Бркић

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред ИСТОРИЈА 6 УЏБЕНИК

 

а)историја 6 радна свеска са историјском читанком

Клет

 

а)Клет

Ђорђе Бубало, Бранка Безанчић

а)Јелена Јеврић

 

 

 

ИСТОРИЈА 6 УЏБЕНИК

а)историја 6 радна свеска  са историјском читанком

Завод за уџбенике

а)Завод за уџбенике

Раус Михаљић

а)Марко       , Снежана Кнежевић

 
ИСТОРИЈА 6 УЏБЕНИК

 

Нови Логос Марија Бекић Кочић, Драгољуб Кочић, Душко Лопанчић  

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред ИСТОРИЈА 7 УЏБЕНИК

 

 

а)историја 7 радна свеска са историјском читанком

Клет

 

 

а)Клет

Бранка Берановић, Јелена Јеврић, Звездана Петровић

а)Јелена Јеврић

 

 

ИСТОРИЈА 7 УЏБЕНИК

 

 

а)историја 7 радна свеска

 

Бигз

 

 

а)Бигз

 

Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

а)Александра Петровић, Весна Лучић, Перуника Петровић

 
ИСТОРИЈА 7 УЏБЕНИК Завод за уџбенике Душан Батиковић  

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред ИСТОРИЈА 8 УЏБЕНИК Клет Предраг Вијагић, Ненад Стошић  

 

ИСТОРИЈА 8 УЏБЕНИК *МОЗАИК ПРОШЛОСТИ* И РАДНА СВЕСКА Бигз Зоран Павловић, Јово Бренић  
ИСТОРИЈА 8 УЏБЕНИК Завод за уџбенике Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић  

 

 

Школска година: 2016/2017

 

Предмет: Географија (од 5 до 8 разреда)

 

Напомена:1. Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред ГЕОГРАФИЈА 5 УЏБЕНИК

 

а)географија 5 радна свеска

Завод за уџбенике

 

а)завод за уџбенике

Рада Ситарица, др Милутин Тадић

а)Рада Ситарица, др Милутин Тадић

 

 

ГЕОГРАФИЈА 5 УЏБЕНИК СА РАДНОМ СВЕСКОМ Фреска Јелена Луковић, Марко Јоксимовић  
ГЕОГРАФИЈА 5 УЏБЕНИК

 

 

а)географија 5 радна свеска

Нови Логос

 

 

а)Нови Логос

Марко Јоксимовић, Светлана Поповић, Наташа Бировљев

а)Марко Јоксимовић, Наташа Бировљев

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред ГЕОГРАФИЈА 6 УЏБЕНИК

 

а)географија 6 радна свеска

Завод за уџбенике

 

а)Завод за уџбенике

Рада Ситарица, Милутин Тадић

а)Рада Ситарица, Милутин Тадић

 

 

ГЕОДРАФИЈА 6 УЏБЕНИК СА РАДНОМ СВЕСКОМ Фреска Владан Дуцић, Ана Алексић  
ГЕОГРАФИЈА 6 УЏБЕНИК

 

а)географија 6 радна свеска

Нови Логос

 

 

а)Нови Логос

Снежана Вујадиновић, Рајко Голић

 

а)Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Наташа Бировљев

 

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред ГЕОГРАФИЈА 7 УЏБЕНИК

а)географија 7 радна свеска

Завод за уџбенике

а)Завод за уџбенике

Милутин Тадић

а)Милутин Тадић

 

 

ГЕОГРАФИЈА 7 УЏБЕНИК СА РАДНОМ СВЕСКОМ Фреска Ивица Шантић, Марија Мартиновић, Даница Шантић  
ГЕОГРАФИЈА 7 УЏБЕНИК

 

а)географија 7 радна свеска

Нови Логос

 

 

а)Нови Логос

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирољуб Милинчић

а)Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић, Ивана Адамов

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред ГЕОГРАФИЈА 8 УЏБЕНИК

а)географија 8 радна свеска

Завод за уџбенике

а)Завод за уџбенике

Милутин Тадић

а)Милутин Тадић

 

 

ГЕОГРАФИЈА 8 СА РАДНОМ СВЕСКОМ Фреска Владан Дуцић, Ана Алексић  
ГЕОГРАФИЈА 8 УЏБЕНИК Нови Логос Снежана Вујадиновић, Рајко Голић  

 

 

Школска година :2016/2017

 

Предмет: Биологија (од 5 до 8 разреда)

 

Напомена:1. Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред БИОЛОГИЈА 5 УЏБЕНИК

 

а)биологија 5 радна свеска

Нови Логос

 

 

а)Нови Логос

Гордана Субаков-Симић, Милан Вељић

 

а)Гордана Субаков-Симић, Марина Дрндарски

 

Чланови већа су се определили за дате уџбенике и радне свеске на основу стручне анализе и вишегодишњег искуства у раду. Одабрани уџбеници су тако конципирани да по обиму и садржају осговарају предвиђеном наставном плану и програму, стил писања је прилагођен узрасту ученика, такође се води рачуна о предзнању ученика, дате фотографије и илустрације су у боји, јасне, допадљиве и уједначене по стилу и квалитету.

БИОЛОГИЈА 5 УЏБЕНИК

 

 

а)биологија 5 радна свеска

Герундијум доо

 

 

 

а)Герундијум доо

Тијана Прибићевић, Томка Миљановић, Весна Миливојевић

а)Тијана Прибићевић, Весан Миливојевић, Томка Миљановић

 
БИОЛОГИЈА 5 УЏБЕНИК

 

а)биологија 5 радна свеска

Бигз школство доо

 

а)Бигз школство доо

Бранка Шегрт, Гордана Вукобратовић

а)Бранка Шегрт, Гордана Вукобратовић

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред БИЛОГИЈА 6 УЏБЕНИК

 

а)биологија 6 радна свеска

Нови Логос

 

а)Нови Логос

Драгана Миличић, Имре Кризманић

а)Драгана Миличић, Имре Кризманић

 

Чланови већа су се определили за дате уџбенике и радне свеске на основу стручне анализе и вишегодишњег искуства у раду. Одабрани уџбеници су тако конципирани да по обиму и садржају осговарају предвиђеном наставном плану и програму, стил писања је прилагођен узрасту ученика, такође се води рачуна о предзнању ученика, дате фотографије и илустрације су у боји, јасне, допадљиве и уједначене по стилу и квалитету.

БИОЛОГИЈА 6 УЏБЕНИК

 

 

а)биологија 6 радна свеска

Герундијум доо

 

 

а)Герундијум доо

Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић

а)Тихомир Лазаревић, Весна Миливојевић, Томка Миљановић

 
БИОЛОГИЈА 6 УЏБЕНИК Едука доо Мр Весна Сурчински Миковиловић и Даница Ђурић  

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред БИОЛОГИЈА 7 УЏБЕНИК

 

а)биологија 7 радна свеска

Нови Логос

 

 

а)Нови Логос

Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод

а) Имре Кризманић, Зорица Лазић, Албина Холод

 

 

Чланови већа су се определили за дате уџбенике и радне свеске на основу стручне анализе и вишегодишњег искуства у раду. Одабрани уџбеници су тако конципирани да по обиму и садржају осговарају предвиђеном наставном плану и програму, стил писања је прилагођен узрасту ученика, такође се води рачуна о предзнању ученика, дате фотографије и илустрације су у боји, јасне, допадљиве и уједначене по стилу и квалитету.

БИОЛОГИЈА 7 УЏБЕНИК

 

а)биологија 7 радна свеска

Герундијум доо

 

 

а)Герундијум доо

Мирјана Топић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић

а)Славица Нинковић, Томка Миљановић

 
БИОЛОГИЈА 7 УЏБЕНИК

 

а)биологија радна свеска

Бигз школство доо

 

 

а)Бигз школство доо

Наталија Букуров, Калина Младеновић Пауновић

а)Гордана Вукобратовић, Неда Радисављевић

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред БИЛОГИЈА 8 УЏБЕНИК

 

а)биологија 8 радна свеска

Нови Логос

 

а)Нови Логос

Гордана Субаков-Симић

а)Гордана Субаков-Симић, Марина Дрндарски

 

Чланови већа су се определили за дате уџбенике и радне свеске на основу стручне анализе и вишегодишњег искуства у раду. Одабрани уџбеници су тако конципирани да по обиму и садржају осговарају предвиђеном наставном плану и програму, стил писања је прилагођен узрасту ученика, такође се води рачуна о предзнању ученика, дате фотографије и илустрације су у боји, јасне, допадљиве и уједначене по стилу и квалитету.

БИОЛОГИЈА 8 УЏБЕНИК

 

а)биологија 8 радна свеска

Герундијум доо

 

а)Герундијум доо

Верица Матановић, Милица Станковић

а)Славица Нинковић

 
БИОЛОГИЈА 8 УЏБЕНИК

а)билогија 8 радна свеска

Бигз школство доо

а)Бигз школство доо

Даница Тусић

а)Даница Тусић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска година:2016/2017

 

Предмет:Технико и информатичко образовање (од 5.до 8.разреда)

 

Напомена:1.Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред ОПШТА ТЕХНИКА 5 – ученички комплет: књига и радна свеска Нови Логос Васић Жељко, Дијана Каруовић Једноставан за употребу, прецизно одрађене слике, лако усвојиво градиво, прецизни графикони, уџбеник наводи на разумевање.

 

ОПТША ТЕХНИКА 5 – ученички комплет: књига и радна свеска Миг Дакта Милан Санадер, Гордана Санадер  
ОПШТА ТЕХНИКА 5 – ученички комплет: књига и радна свеска Едука доо Зоран Лапчевић  

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред ОПШТА ТЕХНИКА 6 – ученички комплет: књига и радна свеска Нови Логос Иван Ђисалов, Жељко Васић, Дијана Каруовић, Марија Ђуришић  

Једноставан за употребу, прецизно одрађене слике, лако усвојиво градиво, прецизни графикони, уџбеник наводи на разумевање.

 

ОПШТА ТЕХНИКА 6 – ученички комплет: књига и радна свеска Миг Дакта Милан Санадер, Гордана Санадер  
ОПШТА ТЕХНИКА 6 – ученички комплет: књига и радна свеска Едука доо Зоран Лапчевић  

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред ОПШТА ТЕХНИКА 7 – ученички комплет: књига и радна свеска Нови Логос Марија Ђуришић, Иван Ђисалов, Дијана Каруовић  

Једноставан за употребу, прецизно одрађене слике, лако усвојиво градиво, прецизни графикони, уџбеник наводи на разумевање.

 

ОПШТА ТЕХНИКА 7 – ученички комплет: књига и радна свеска Миг Дакта Милан Санадер, Гордана Санадер  
ОПШТА ТЕХНИКА 7 – ученички комплет: књига и радна свеска Едука доо Драган Голубовић  

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред ОПШТА ТЕХНИКА 8 – ученички комплет: књига и радна свеска Нови Логос Борисав Дакић, Дијана Каруовић  

Једноставан за употребу, прецизно одрађене слике, лако усвојиво градиво, прецизни графикони, уџбеник наводи на разумевање.

 

ОПШТА ТЕХНИКА 8 – ученички комплет: књига и радна свеска Миг Дакта Милан Санадер, Гордана Санадер, Милован Филиповић  
ОПШТА ТЕХНИКА 8 – ученички комплет: књига и радна свеска Едука доо Драган Голубовић, Ненад Голубовић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска година: 2016/2017

 

Предмет: Немачки језик (од 5.до 8.разрада)

 

Напомена: 1.Изабране уџбенике рангирати према приоритету

  1. Називи уџбеника, радних свесака, издавача и имена аутора писани су на латиници

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред WIR 1, немачки језик за 5.разред, уџбеник за прву годину учења и CD

а)Wir 1, немачки језик за 5.разред ОШ, радна свеска за прву годину учења

Klett

 

 

а)Klett

Đorđo Mota, Dragana Boos

 

a) Đorđo Mota, Dragana Boos

 

 

WIR је по мишљењу наставника најпримернији узрасту ученика.

Уџбеници по обиму одговарају плану и програму и прилагођени су предзнању, узрасту и способностима ученика.

Уџбеник и радна свеска су приступачни како по тежини, тако и по цени.

MAGNET 1, немачки језик за 5.разред ОШ, уџбеник за прву годину учења и CD

a)Magnet 1, немачки језик за 5.разред ОШ, радна свеска за прву годину учења

Klett

 

 

а)Klett

Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

 

a) Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

 

 
PINGPONG NEU A1/1 Educational centre Gabrijela Kop i Konstance Frolih  

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред WIR2, немачки језик за 6.разред ОШ, уџбеник за другу годину учења и CD

a)Wir 2, немачки језик за6.разред ОШ, радна свеска  за другу годину учења

Klett

 

 

a)Klett

Đorđo Mota, Dragana Boos

 

a) Đorđo Mota, Dragana Boos

 

 

WIR је по мишљењу наставника најпримернији узрасту ученика.

Уџбеници по обиму одговарају плану и програму и прилагођени су предзнању, узрасту и способностима ученика.

Уџбеник и радна свеска су приступачни како по тежини, тако и по цени.

MAGNET 2,nemački jezik za 6.razred OŠ, udžbenik za drugu godinu učenja i CD

a)Magnet 2, nemački jezik za 6.razred OŠ, radna sveska za drugu godinu učenja

Klett

 

 

a)Klett

Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

 

a) Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

 

 
PINGPONG NEU A1/2 Educational centre Gabrijela Kop i Konstance Frolih  

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред WIR 3, nemački jezik za 7.razred OŠ, udžbenik za treću godinu učenja i CD

a)Wir 3, nemački jezik za 7.razred OŠ, radna sveska za treću godinu učenja

Klett

 

 

a)Klett

Đorđo Mota, Dragana Boos

 

a) Đorđo Mota, Dragana Boos

 

 

WIR је по мишљењу наставника најпримернији узрасту ученика.

Уџбеници по обиму одговарају плану и програму и прилагођени су предзнању, узрасту и способностима ученика.

Уџбеник и радна свеска су приступачни како по тежини, тако и по цени.

MAGNET 3, nemački jezik za 7.razred OŠ, udžbenik za treću godinu učenja i CD

a)Magnet 3, nemački jezik za 7.razred OŠ, radna sveska za treću godinu učenja

Klett

 

 

a)Klett

Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

 

a) Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

 

 
PINGPONG NEU A2/1 Educational centre Gabrijela Kop i Konstance Frolih  

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред WIR 4, nemački jezik za 8.razred OŠ, udžbenik za četvrtu godinu učenja i CD

a)Wir 4, nemački jezik za 8.razred OŠ, radna sveska za četvrtu godinu učenja

Klett

 

 

a)Klett

Đorđo Mota, Dragana Boos

 

a) Đorđo Mota, Dragana Boos

 

 

WIR је по мишљењу наставника најпримернији узрасту ученика.

Уџбеници по обиму одговарају плану и програму и прилагођени су предзнању, узрасту и способностима ученика.

Уџбеник и радна свеска су приступачни како по тежини, тако и по цени.

MAGNET 4, nemački jezik za 8.razred OŠ, udžbenik za četvrtu godinu učenja i CD

a)Magnet 4, nemački jezik za 8.razred OŠ, radna sveska za četvrtu godinu učenja

Klett

 

 

a)Klett

Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

 

a) Đorđo Mota, Vesna Nikolovski

 

 
PINGPONG NEU A2/2 Educational centre Gabrijela Kop i Konstance Frolih  

 

 

Школска година: 2016/2017

 

Предмет: Енглески језик (од 1. до 8. разрада)

 

Напомена: 1.Изабране уџбенике рангирати према приоритету

  1. Називи уџбеника, радних свесака, издавача и имена аутора писани су на латиници

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
1 Разред HAPPY HOUSE 1, уџбеник

 

а) HAPPY HOUSE 1, радна свеска и CD

The English book

 

a) The English book

 

Stella Maidment, Lorena Roberts

a) Stella Maidment, Lorena Roberts

 

 

Изузетан квалитет штампе и чврст повез; садржај је лако разумљив, представљени обим градива је довољан за потребе часа; уџбеник садржи доста визуелних и графичких приказа и табела који олакшавају боље разумевање садржаја; на крају наставне теме постављена су питања и задаци којима се могу проверити знања и разумевање наученог градива: радни лист прати садржај лекција из уџбеника и има питања и задатке којима се могу увежбати учени садржаји. Радни лист такође садржи и CD за вежбање и кратак преглед граматике предвиђене за ту школску годину.

SUPER ME 1, уџбеник

a)Super Me 1 радна свеска

Tne English book

a)The English book

Lucia Tomas, Vicky Gil

a) Lucia Tomas, Vicky Gil

 
MACMILLIAN ENGLISH QUEST1 уџбеник

а) MACMILLIAN ENGLISH QUEST1 радни лист и CD

 

The English book

 

a) The English book

Jeanette Carbet, Roisin O*Farrell

a) Jeanette Carbet, Roisin O*Farrell

 

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
2 Разред HAPPY HOUSE 2, уџбеник

 

а) HAPPY HOUSE 2, радна свеска

The English book

 

a) The English book

 

Stella Maidment, Lorena Roberts

a) Stella Maidment, Lorena Roberts

 

 

Изузетан квалитет штампе и чврст повез; садржај је лако разумљив, представљени обим градива је довољан за потребе часа; уџбеник садржи доста визуелних и графичких приказа и табела који олакшавају боље разумевање садржаја; на крају наставне теме постављена су питања и задаци којима се могу проверити знања и разумевање наученог градива: радни лист прати садржај лекција из уџбеника и има питања и задатке којима се могу увежбати учени садржаји. Радни лист такође садржи и CD за вежбање и кратак преглед граматике предвиђене за ту школску годину.

SUPER ME 2, уџбеник

а) SUPER ME 2, радна свеска

The English book

 

a) The English book

 

Lucia Tomas, Vicky Gil

a) Lucia Tomas, Vicky Gil

 
MACMILLIAN ENGLISH QUEST2 уџбеник

а) MACMILLIAN ENGLISH QUEST2 радни лист и CD

 

The English book

 

a) The English book

 

Jeanette Carbet, Roisin O*Farrell

a) Jeanette Carbet, Roisin O*Farrell

 

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
3 Разред HAPPY STREET 1, уџбеник

a) HAPPY STREET 1, радна свеска и CD

 

The English book

 

a) The English book

 

Stella Maidment, Lorena Roberts

a) Stella Maidment, Lorena Roberts

 

 

Изузетан квалитет штампе и чврст повез; садржај је лако разумљив, представљени обим градива је довољан за потребе часа; уџбеник садржи доста визуелних и графичких приказа и табела који олакшавају боље разумевање садржаја; на крају наставне теме постављена су питања и задаци којима се могу проверити знања и разумевање наученог градива: радни лист прати садржај лекција из уџбеника и има питања и задатке којима се могу увежбати учени садржаји. Радни лист такође садржи и CD за вежбање и кратак преглед граматике предвиђене за ту школску годину.

BRILLIANT1, уџбеник

 

a) BRILLIANT1, радна свеска и CD

The English book

 

a) The English book

 

Jeane Perret

 

a)Jeane Perret

 
BRILLIANT1, уџбеник

 

a) BRILLIANT1, радна свеска и CD

The English book

 

a) The English book

 

Jeane Perret

 

a)Jeane Perret

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
4 Разред HAPPY STREET 2, уџбеник

a) HAPPY STREET 2, радна свеска и CD

The English book

 

a) The English book

 

Stella Maidment, Lorena Roberts

a) Stella Maidment,

 

Изузетан квалитет штампе и чврст повез; садржај је лако разумљив, представљени обим градива је довољан за потребе часа; уџбеник садржи доста визуелних и графичких приказа и табела који олакшавају боље разумевање садржаја; на крају наставне теме постављена су питања и задаци којима се могу проверити знања и разумевање наученог градива: радни лист прати садржај лекција из уџбеника и има питања и задатке којима се могу увежбати учени садржаји. Радни лист такође садржи и CD за вежбање и кратак преглед граматике предвиђене за ту школску годину.

BRILLIANT 2, уџбеник

а) BRILLIANT 2, радна лист и CD

The English book

 

a) The English book

 

Jeane Perret

 

a)Jeane Perret

 
BRILLIANT 2, уџбеник

а) BRILLIANT 2, радна лист и CD

The English book

 

a) The English book

 

Jeane Perret

 

a)Jeane Perret

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред PROJECT 2, уџбеник (четврто издање)

а) PROJECT 2, радна свеска и CD

The English book

 

a) The English book

 

Tom Hutchinson

 

a) Tom Hutchinson, Rod Fricker

 

 

Изузетан квалитет штампе и чврст повез; садржај је лако разумљив, представљени обим градива је довољан за потребе часа; уџбеник садржи доста визуелних и графичких приказа и табела који олакшавају боље разумевање садржаја; на крају наставне теме постављена су питања и задаци којима се могу проверити знања и разумевање наученог градива: радни лист прати садржај лекција из уџбеника и има питања и задатке којима се могу увежбати учени садржаји. Радни лист такође садржи и CD за вежбање и кратак преглед граматике предвиђене за ту школску годину.

SMASH 1, уџбеник

a) SMASH 1, радна свеска и CD

 

The English book

 

a) The English book

 

Joanne Champan

 

a) Joanne Champan

 

 
HOT SPOT 2, уџбеник

а) HOT SPOT 2, радна свеска и CD

The English book

 

a) The English book

 

Colin Granger

 

a)Barbara Mackey, Katherine Stannett

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред PROJECT 3, уџбеник (четврто издање)

а) PROJECT 3, радна свеска и CD

The English book

 

a) The English book

 

Tom Hutchinson

 

a)Tom Hutchinson, Diana Pye

 

Изузетан квалитет штампе и чврст повез; садржај је лако разумљив, представљени обим градива је довољан за потребе часа; уџбеник садржи доста визуелних и графичких приказа и табела који олакшавају боље разумевање садржаја; на крају наставне теме постављена су питања и задаци којима се могу проверити знања и разумевање наученог градива: радни лист прати садржај лекција из уџбеника и има питања и задатке којима се могу увежбати учени садржаји. Радни лист такође садржи и CD за вежбање и кратак преглед граматике предвиђене за ту школску годину.

SMASH 2, уџбеник

а) SMASH 2, радни лист и CD

The English book

 

a) The English book

 

Zuke Pradromon

 

a)Joanne Ch pman

 
HOT SPOT 3, уџбеник

 

а) HOT SPOT 3, радни лист и CD

The English book

 

 

a) The English book

 

Colin Granger,Katherine Stannett

a) Colin Granger,Katherine Stannett

 

 

 

 

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред PROJECT 4, уџбеник (четврто издање)

 

a) PROJECT 4, радна свеска и CD

 

The English book

 

a) The English book

 

Tom Hutchinson

 

a) Tom Hutchinson

 

 

Изузетан квалитет штампе и чврст повез; садржај је лако разумљив, представљени обим градива је довољан за потребе часа; уџбеник садржи доста визуелних и графичких приказа и табела који олакшавају боље разумевање садржаја; на крају наставне теме постављена су питања и задаци којима се могу проверити знања и разумевање наученог градива: радни лист прати садржај лекција из уџбеника и има питања и задатке којима се могу увежбати учени садржаји. Радни лист такође садржи и CD за вежбање и кратак преглед граматике предвиђене за ту школску годину.

SMASH 3,уџбеник

 

a) SMASH 3, радни лист и CD

 

The English book

 

a) The English book

 

Mishele Crawford

 

a)Joanne Chapman

 
HOT SPOT 4, уџбеник

HOT SPOT 4, радни лист и CD

The English book

 

a) The English book

 

   

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред PROJECT 5, уџбеник (четрврто издање)

a) PROJECT 5, радна свеска и CD

The English book

 

a) The English book

 

Tom Hutchinson

 

a) Tom Hutchinson

 

 

Изузетан квалитет штампе и чврст повез; садржај је лако разумљив, представљени обим градива је довољан за потребе часа; уџбеник садржи доста визуелних и графичких приказа и табела који олакшавају боље разумевање садржаја; на крају наставне теме постављена су питања и задаци којима се могу проверити знања и разумевање наученог градива: радни лист прати садржај лекција из уџбеника и има питања и задатке којима се могу увежбати учени садржаји. Радни лист такође садржи и CD за вежбање и кратак преглед граматике предвиђене за ту школску годину.

SMASH 4, уџбеник

a) SMASH 4, радни лист и CD

 

The English book

 

a) The English book

 

Zuke Pradromon,

Mishele Crawford

a)Jain Cook

 

 
HOT SPOT 5, уџбеник

а) HOT SPOT 5, радни лист и CD

The English book

 

a) The English book

 

   

 

 

Школска година: 2016/2017

 

Предмет: Музичка култура (од 5. до 8. разреда)

 

Напомена:Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред МУЗИЧКА КУЛТУРА 5, уџбеник Нови Логос Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан  

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 5, уџбеник Бигз Мирослава Петров, Драгана Грујић  
МУЗИЧКА КУЛТУРА 5, уџбеник Клетт Александра Станковић  

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред МУЗИЧКА КУЛТУРА 6, уџбеник Нови Логос Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан  

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6, уџбеник Бигз Мирослава Петров, Драгана Грујић  
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6, уџбеник Клетт Александра Станковић  

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред МУЗИЧКА КУЛТУРА 7, уџбеник Нови Логос Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан  

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 7, уџбеник Бигз Мирослава Петров, Драгана Грујић  
МУЗИЧКА КУЛТУРА 7, уџбеник Клетт Александра Станковић  

 

 

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред МУЗИЧКА КУЛТУРА 8, уџбеник Нови Логос Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан  

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 8, уџбеник Бигз Мирослава Петров, Драгана Грујић  
МУЗИЧКА КУЛТУРА 8, уџбеник Клетт Александра Станковић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска година: 2016/2017

 

Предмет: Математика (од 5. до 8. разреда)

 

Напомена: 1. Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред МАТЕМАТИКА , уџбеник за 5.разред ОШ

а)збирка задатака за 5.разред ОШ

Креативни центар

 

а)Креативни центар

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић

а) Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић

 

 

Добро технички урађен (добар повез, илустрације)

 

а)Велики избор задатака свих нивоа, добро прати градиво, прегледна, на крају теме дат тест за проверу знања.

МАТЕМАТИКА 5, уџбеник за 5.разред ОШ

а)збирка задатака са решењима за 5.разред ОШ

Клетт

 

а)Клетт

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

а)Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

 
МАТЕМАТИКА 5, уџбеник за 5.разред ОШ

а)збирка задатака за 5.разред ОШ

Бигз

 

а)Бигз

Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић

а) Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред МАТЕМАТИКА 6, уџбеник за 6.разред ОШ

а)збирка задатака за 6.разред ОШ

Клетт

 

а)Клетт

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

а) Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

 

Добро технички урађен (добар повез, илустрације)

 

а)Велики избор задатака свих нивоа, добро прати градиво, прегледна, на крају теме дат тест за проверу знања.

МАТЕМАТИКА, уџбеник за 6.разред ОШ

а)збирка задатака за 6.разред ОШ

Креативни центар

 

 

 

 

а)Креативни центар

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић

а) Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Јагода Ранчић

 

 
МАТЕМАТИКА 6, уџбеник за 6.разред ОШ

а)збирка задатака за 6.разред ОШ

Бигз

 

а)Бигз

Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић

а) Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред МАТЕМАТИКА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

а)збирка задатака за 7.разред

Клетт

 

а)Клетт

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

а) Сања Милојевић, Ненад Вуловић

 

Добро технички урађен (добар повез, илустрације)

 

а)Велики избор задатака свих нивоа, добро прати градиво, прегледна, на крају теме дат тест за проверу знања.

МАТЕМАТИКА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

 

а)збирка задатака за 7.разред

Креативни центар

 

 

 

 

а)Креативни центар

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић

а) Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић, Зорица Јончић

 

 
МАТЕМАТИКА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

а)збирка задатака за 7.разред

Бигз

 

а)Бигз

Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић

а) Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред МАТЕМАТИКА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а)збирка задатака за 8.разред

Клетт

 

а)Клетт

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

а)Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

 

Добро технички урађен (добар повез, илустрације)

 

а)Велики избор задатака свих нивоа, добро прати градиво, прегледна, на крају теме дат тест за проверу знања.

МАТЕМАТИКА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а)збирка задатака за 8.разред

Креативни центар

 

 

 

 

а)Креативни центар

Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић

а) Мирјана Стојсављевић-Радовановић, Љиљана Вуковић

 

 
МАТЕМАТИКА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а)збирка задатака за 8.разред

Бигз

 

а)Бигз

Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић

а) Радивоје Стојковић, Јасминка Радовановић

 

 

 

Школска година: 2016/2017

 

Предмет: Физика (од 6. до 8.разреда)

 

Напомена: 1. Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред ФИЗИКА 6, уџбеник за 6.разред ОШ

а)збирка задатака из физике, тестови и лабораторијске вежбе за 6.разред ОШ

Круг

 

а)Круг

Наташа Чалуковић

 

а)Наташа Чалуковић

 

Добро технички урађен (добар повез, илустрован); јасно објашњено и прегледно градиво; збирка са задацима и тестовима прати иџбеник.

ФИЗИКА 6, уџбеник за 6.разред ОШ

а)збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама за 6.разред ОШ

Клетт

 

а)Клетт

Марина Радојевић

 

а)Марина Радојевић

Техничка опремљеност осредња, повез је лош; јасно објашњено градиво али обимно; збирка задатака прати уџбеник.
ФИЗИКА 6, уџбеник за 6.разред ОШ

а) збирка задатака из физике, тестови и лабораторијске вежбе за 6.разред ОШ

Бигз

 

а)Бигз

Катарина Стевановић, Марија Крнета

а) Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

Добро технички урађен (добар повез, илустрован); јасно је објашњено градиво и прегледно; збирка задатака је за поједине области оскудна са рачунарским задацима

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред ФИЗИКА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

а)збирка задатака из физике, тестови и лабораторијске вежбе за 7. Разред ОШ

Круг

 

а)Круг

Наташа Чалуковић

 

а)Наташа Чалуковић

 

Добро технички урађен (добар повез, илустрован); јасно објашњено и прегледно градиво; збирка са задацима и тестовима прати иџбеник.

ФИЗИКА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

а)збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама за 7.разред ОШ

Клетт

 

а)Клетт

Марина Радојевић

 

а)Марина Радојевић, Митко Николов

Техничка опремљеност осредња, повез је лош; јасно објашњено градиво али обимно; збирка задатака прати уџбеник.
ФИЗИКА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

а)збирка задатака из физике, тестови и лабораторијске вежбе за 7.разред ОШ

Бигз

 

а)Бигз

Катарина Стевановић, Марија Крнета

а) Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

Добро технички урађен (добар повез, илустрован); јасно је објашњено градиво и прегледно; збирка задатака је за поједине области оскудна са рачунарским задацима

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред ФИЗИКА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а)збирка задатака из физике, тестови и лабораторијске вежбе за 8.разред ОШ

Круг

 

а)Круг

Наташа Каделбург

 

а) Наташа Каделбург

 

 

Добро технички урађен (добар повез, илустрован); јасно објашњено и прегледно градиво; збирка са задацима и тестовима прати иџбеник.

ФИЗИКА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а)збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама за 8.разред ОШ

Клетт

 

а)Клетт

Марина Радојевић

 

а)Марина Радојевић

Техничка опремљеност осредња, повез је лош; јасно објашњено градиво али обимно; збирка задатака прати уџбеник.
ФИЗИКА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а) збирка задатака из физике, тестови и лабораторијске вежбе за 8.разред ОШ

Бигз

 

а)Бигз

Катарина Стевановић, Марија Крнета

а) Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

Добро технички урађен (добар повез, илустрован); јасно је објашњено градиво и прегледно; збирка задатака је за поједине области оскудна са рачунарским задацима; уџбеник и збирка задатака за 8.разред још нису одобрени, тако да се може догодити да ученици 8.разреда морају мењати уџбеник и збирку задатака

 

 

Школска година: 2016/2017

 

Предмет:Хемија (од 7. до 8. разреда)

 

Напомена: 1. Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред ХЕМИЈА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

а)радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за 7.разред ОШ

Нови Логос

 

а)Нови Логос

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

а) Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

 

Изузетно добар методијско-дидактички приступ. Уџбеници су урађени квалитетно и професионално. Већ 7 година је овај уџбеник заступљен код наших ученика.

ХЕМИЈА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

а)лабораторијске вежбе са задацима за 7.разред ОШ

Герундијум доо

 

а)Герундијум

Др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

а) Др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

 
ХЕМИЈА 7, уџбеник за 7.разред ОШ

а)радна свеска са лабораторијским вежбама за 7.разред ОШ

Бигз

 

а)Бигз

Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

а) Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред ХЕМИЈА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а)радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима за 8.разред ОШ

Нови Логос

 

а)Нови Логос

Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

а) Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

 

Изузетно добар методијско-дидактички приступ. Уџбеници су урађени квалитетно и професионално. Већ 7 година је овај уџбеник заступљен код наших ученика.

ХЕМИЈА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а)лабораторијске вежбе са задацима за 8.разред ОШ

Герундијум доо

 

а)Герундијум

Др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

а) Др Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић

 
ХЕМИЈА 8, уџбеник за 8.разред ОШ

а)радна свеска са лабораторијским вежбама за 8.разред ОШ

Бигз

 

а)Бигз

Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

а) Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић

 

 

 

Школска година: 2016/2017

 

Предмет: Српски језик (од 5. до 8. разреда)

 

Напомена: 1. Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред „МОСТ“ читанка за српски језик за 5.разред ОШ

а)“Граматика 5“српски језик за 5.разред ОШ

б)“Српски језик 5“, радна свеска уз ученички комплет за 5.разред ОШ

Клетт

 

а)Клетт

 

б)Клетт

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

а)Весна Ломпар

 

б)Весна Ломпар, Зорица Несторовић

-Добро технички урађен (добар повез)

-Јасно објашњено и прегледно градиво

-На крају наставне теме су дати сажеци

-Радна свеска прати уџбеник

 

„УМЕТНОСТ РЕЧИ“ читанка за 5.разред ОШ

а)“Дар речи“, граматика за 5.разред ОШ

б)“Радна свеска 5“, ученички комплет за 5.разред ОШ

Нови Логос

 

а)Нови Логос

 

б)Нови Логос

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

а)Јелена Срдић

б)Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

-Слабије технички опремљен

-Нема сажетке

-Радна свеска  је нејасна (тематски)

„РИЗНИЦА 5“ читанка за 5.разред ОШ

а)„Српски језик 5“, уџбеник за 5.разред ОШ

б)Радна свеска за 5.разред ОШ

Бигз

 

а)Бигз

 

б)Бигз

Милорад Савић, Дарко Јованетић,Драган Кувељић

а)Владо Ђукановић

б)Ивана Андрић, Дина Томић-Анић, Владо Ђукановић

-Слабије технички опремљен (мање илустрација)

-Нема сажетке на крају поглавља

-Граматика нејасна

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред „КОРАК“ читанка за 6.разред ОШ

а)“Граматика 6“, српски језик за 6.разред ОШ

б)“Српски језик 6“, радна свеска за 6.разред ОШ

Клетт

 

а)Клетт

 

б)Клетт

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

а)Весна Ломпар

 

б)Весна Ломпар, Зорица Несторовић

Добро технички урађен (добар повез)

-Јасно објашњено и прегледно градиво

-На крају наставне теме су дати сажеци

-Радна свеска прати уџбеник

 

„УМЕТНОСТ РЕЧИ“, читанка за 6.разред ОШ

а)“Дар речи“, граматика за 6.разред ОШ

б)Радна свеска за 6.разред ОШ

 

Нови Логос

 

а)Нови Логос

 

б)Нови Логос

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

а)Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукич

б)Наташа Станковић, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић

Слабије технички опремљен

-Нема сажетке

-Радна свеска  је нејасна (тематски)

ЧИТАНКА 6

а)Уџбеник 6

б)Радна свеска 6

Бигз

а)Бигз

б)Бигз

Александра Црногорац

а)Владо Ђукановић

б)Ивана Андрић, Дина Томић-Анић, Владо Ђукановић

Слабије технички опремљен (мање илустрација)

-Нема сажетке на крају поглавља

-Граматика нејасна

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред „ПУТ“, читанка за 7.разред ОШ

а)“Граматика 7“, српски језик за 7.разред ОШ

б)“Српски језик 7“, радна свеска за 7.разред ОШ

Клетт

а)Клетт

 

б)Клетт

Зорица Несторовић, Златко Грушанович

а)Весна Ломпар

б)Весна Ломпар, Зорица Несторовић

Добро технички урађен (добар повез)

-Јасно објашњено и прегледно градиво

-На крају наставне теме су дати сажеци

-Радна свеска прати уџбеник

 

„УМЕТНОСТ РЕЧИ“, читанка за 7.разред ОШ

„а)“граматика 7“, радна свеска за 7.разред ОШ

б)Радна свеска за 7.разред ОШ

Нови Логос

 

а)Нови Логос

 

б)Нови Логос

Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић

а)Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

б)Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић

Слабије технички опремљен

-Нема сажетке

-Радна свеска  је нејасна (тематски)

ЧИТАНКА 7

а)“Српски јези 7“, уџбеник за 7.разред ОШ

б)“Српски језик 7“, радна свеска за 7.разред ОШ

Бигз

а)Бигз

 

б)Бигз

Снежана Констадиновић, Јелена Ракић Каменица, Златко Грушановић

а)Владо Ђукановић

б)Ивана Андрић, Дина Томић Анић, Владо Ђукановић

Слабије технички опремљен (мање илустрација)

-Нема сажетке на крају поглавља

-Граматика нејасна

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред „РЕЧИ МУДРОСТИ“, читанка за 8.разред ОШ

а)“Граматика 8“, српски језик за 8.разред ОШ

б)“Српски језик 8“, радна свеска за 8.разред ОШ

Клетт

а)Клетт

 

б)Клетт

Зорица Несторовић, Златко Гушановић

а)Весна Ломпар

б)Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Гушановић

Добро технички урађен (добар повез)

-Јасно објашњено и прегледно градиво

-На крају наставне теме су дати сажеци

-Радна свеска прати уџбеник

 

„УМЕТНОСТ РЕЧИ“, читанка за 8.разред ОШ

а)„Дар речи“, граматика за 8.разред ОШ

б)Радна свеска за 8.разред ОШ

 

Нови Логос

 

а)Нови Логос

 

б)Нови Логос

Наташа Станковић Шошо

а)Драгана Ћећез Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић

б)наташа Станковић Шошо, Драгана Ћећез Иљукић,

Слабије технички опремљен

-Нема сажетке

-Радна свеска  је нејасна (тематски)

ЧИТАНКА 8

а)Граматика 8

б)Радна свеска 8

Бигз

 

 

а)Бигз

 

б)Бигз

Оливера Радуловић, Снежана констадиновић, Александра Црногорац

а)Владо Ђукановић

б)Дина Томић Анић, Ивана Андрић, Владо Ђукановић

 

Слабије технички опремљен (мање илустрација)

-Нема сажетке на крају поглавља

-Граматика нејасна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Информатика и рачунарство (од 5 до 8 разреда)

 

Напомена: 1.Изабране уџбенике рангирати према приоритету

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
5 Разред 1.Информатика и рачунарство БИГЗ школство доо

 

Никола Клем – добро технички урађен

– јасно објашњено и прегледно градиво

– на почетку наставне теме дате су кратке тезе које усмеравају ученика

– на крају наставне теме постављена су питања, помоћу којих ученик може проверити знање и разумевање наученог градива

2.Информатика и рачунарство ЈП Завод за уџбенике

 

Драган Маринчић

Драгољуб Васић

– слабије технички опремљен

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
6 Разред 1.Информатика и рачунарство БИГЗ школство доо

Решење: СРП6ИНФ00210

Никола Клем

Никола Лазовић

– добро технички урађен

– јасно објашњено и прегледно градиво

– на почетку наставне теме дате су кратке тезе које усмеравају ученика

– на крају наставне теме постављена су питања, помоћу којих ученик може проверити знање и разумевање наученог градива

2.Информатика и рачунарство ЈП Завод за уџбенике

Решење: СРП6ИНФ00784

Драган Маринчић

Драгољуб Васић

Миодраг Стојановић

– слабије технички опремљен

 

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
7 Разред 1.Информатика и рачунарство БИГЗ школство доо

Решење: СРП7ИНФ00208

Никола Клем

Никола Лазовић

– добро технички урађен

– јасно објашњено и прегледно градиво

– на почетку наставне теме дате су кратке тезе које усмеравају ученика

– на крају наставне теме постављена су питања, помоћу којих ученик може проверити знање и разумевање наученог градива

2.Информатика и рачунарство ЈП Завод за уџбенике

Решење: СРП7ИНФ00836

Драган Маринчић

Драгољуб Васић

Миодраг Стојановић

– слабије технички опремљен

 

 

Разред Назив уџбеника Издавачка кућа Аутори Елементи процене
8 Разред 1.Информатика и рачунарство БИГЗ школство доо

Решење: СРП8ИНФ00207

Никола Клем

Никола Лазовић

– добро технички урађен

– јасно објашњено и прегледно градиво

– на почетку наставне теме дате су кратке тезе које усмеравају ученика

– на крају наставне теме постављена су питања, помоћу којих ученик може проверити знање и разумевање наученог градива

2.Информатика и рачунарство ЈП Завод за уџбенике

Решење: СРП6ИНФ00885

Драган Маринчић

Драгољуб Васић

Миодраг Стојановић

– слабије технички опремљен

 

Leave a comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *